แม่พิมพ์อลูมิเนียม (MOLD) จำหน่ายแม่พิมพ์อลูมิเนียม แมสโปรดักส์ บจก.

แม่พิมพ์อลูมิเนียม (MOLD), จำหน่ายแม่พิมพ์อลูมิเนียม


แมสโปรดักส์ บจก.


แม่พิมพ์อลูมิเนียม (MOLD)

วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายชนิด ทั้งที่เป็นเหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก วัสดุเหล่านี้มีอาทิ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และอลูมิเนียม เป็นต้นการเลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องกับการสร้างแม่พิมพ์แต่ละประเภท ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทำให้สามารถสร้างแม่พิมพ์ได้อย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติของการใช้งาน สามารถสร้างแม่พิมพ์ได้ง่าย แม่พิมพ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ และแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่เป็นตัวแม่พิมพ์ในส่วนที่ต้องสัมผัสกับชิ้นงาน และส่วนประกอบต่าง ๆ ของแม่พิมพ์ ซึ่งชิ้นส่วนแต่ละตัวอาจมีคุณสมบัติที่เหมือนกัน หรือ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนนั้น ๆ จะต้องถูกใช้งานในลักษณะใด เช่น ต้องทนการเสียดสีสูง ต้องทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ต้องสัมผัสกับความร้อน หรือต้องรับแรงกระแทก เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาเรื่อง ชนิดวัสดุทำแม่พิมพ์ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านแม่พิมพ์ โดยจะขอกล่าวถึงชนิดวัสดุทำแม่พิมพ์เป็นข้อ

เหล็กหล่อ (Cast Iron)
-แม่พิมพ์ ปั๊มขึ้นรูปโลหะขนาดใหญ่ เช่น แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป ประตู และตัวถังรถยนต์ จำเป็นต้องใช้เหล็กหล่อเป็นฐานรองแม่พิมพ์
เหล็กกล้าทั่วไป (Mild Steels)
-จะจัดอยู่ในกลุ่มของเหล็กล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steels) โดยมีคาร์บอนสูงสุดไม่เกิน 0.25% โดยน้ำหนัก เป็นเหล็กที่มีราคาถูก ขึ้นรูปได้ง่าย
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steels)
-กลุ่มนี้ที่มักใช้ ในงานแม่พิมพ์จะเป็นเกรด S 45 C หรือ S 50 C โดยทั่วไป จะนิยมใช้ทำโครงแม่พิมพ์ เช่น แผ่นประกบหน้า-หลัง ขารอง (Spacer Block) แผ่นรองรับ (Backing Plate หรือ Retaining Plate)
เหล็กกล้าคาร์บอนเครื่องมือ (Carbon Tool Steels)
-เหล็กใน กลุ่มนี้ จะมีคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง 0.60-1.40 % เป็นเหล็กชุบแข็งด้วยน้ำ ภายหลังการชุบแข็งที่ผิวชิ้นงานจะมีความแข็งสูงระหว่าง 65-68 HRC แต่เนื่องจากเหล็กเกรดนี้มีความสามารถในการชุบแข็งต่ำ จึงทำให้ภายในชิ้นงานจะมีความแข็งไม่สูงนัก
เหล็กทำแม่พิมพ์พลาสติก (Plastic Mold Steels)
-ในกลุ่มนี้ที่นิยมใช้กันภายในประเทศ จะเป็นเหล็กที่ผ่านการชุบแข็ง และอบคืนตัวที่อุณหภูมิสูง (Pre-hardened Steels)
เหล็กกล้าผสมเครื่องมืองานเย็น (Alloy Tool Steel Cold Work)
-กล้าผสมเครื่องมืองานเย็น ได้ถูกนำมาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ ทั้งความแข็ง ความเหนียว และทนการกัดกร่อน เหล็กกล้าผสมเครื่องมือ
เหล็กกล้าผสมเครื่องมืองานร้อน (Alloy Tool Steel Hot Work)
- กลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติที่สามารถใช้งานที่ต้องสัมผัสกับความร้อนได้ดี โดยมีการเปลี่ยนรูปขณะใช้งานน้อย ทนแรงกระแทกได้ดี
เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง (High Speed Tool Steels)
-ในกลุ่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ ใช้ในงาน กลึง ไส กัด ตัด และ เจาะ ชิ้นงานโลหะด้วยความเร็วสูง ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถรักษาคมตัดได้ขณะใช้งานที่อุณหภูมิสูง
ซีเมนต์คาร์ไบด์ (Cemented Carbide)
-ซีเมนต์ คาร์ไบด์เป็นผงโลหะผสมของทังสเตนคาร์ไบด์และโคบอลท์ นำมาอัดขึ้นรูป แล้วใช้กระบวนการทางความร้อนที่สูงมาก อบโลหะผสมนี้ด้วยเตาสุญญากาศ จนผงโลหะผสมยึดติดกัน ทำให้ได้ซีเมนต์คาร์ไบด์ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการเสียดสีได้สูงมาก
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steels)
-เหล็ก กล้าไร้สนิมกลุ่มที่ใช้ทำแม่พิมพ์จะเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มมาร์เทนซิติก (Martensitic Stainless Steels) เหล็กกลุ่มนี้ สามารถชุบแข็งได้ เมื่อทำการอบชุบแข็งแล้วจะได้โครงสร้างมาร์เทนไซท์

แม่พิมพ์อลูมิเนียม (MOLD)


แม่พิมพ์อลูมิเนียม (MOLD)


ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com


แม่พิมพ์อลูมิเนียม (MOLD)


บริษัท แมส โปรดักส์ จำกัด

บริษัท แมส โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2536 (ค.ศ. 1993) ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ พลาสติก เป็นเครื่องการันตีว่า เราคือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในกิจการต่าง ๆ ธุรกิจหลักของเรา คือ การผลิต จำหน่ายแม่พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกในแบบต่าง ๆ จากเทคโนโลยีการผลิต, เครื่องจักรที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ที่สามารถรองรับการผลิตชิ้นงานกว่า 100,000 ชิ้น / ต่อเครื่อง / ต่อวัน และสำหรับวัตถุดิบพลาสติกที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต เราเลือกใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ทั้งพลาสติก PVC, PP, PE, PET, ABS และ PS เพื่อรองรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ และการเพิ่มมูลค่าของบรรจุภัณฑ์ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากโรงงานของเราอย่างแน่นอน

วิสัยทัศน์
เป็นหนึ่งในบริษัทและโรงงานชั้นนำที่ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพ, รวดเร็ว และคุ้มค่า พันธกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนารูปแบบการบริการ, เทคโนโลยีและการผลิตบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีส่วนช่วยให้วงการบรรจุภัณฑ์ไทยมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตเทียบเท่ากับอารยประเทศ
นโยบายบริษัท
ผลิตสินค้ามีคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา ราคายุติธรรม ก้าวนำสู่สากล
นโยบายด้านคุณภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าบริการและบุคคลากร ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า งานเร่ง งานด่วน เราทำได้ Safety first

 

สนใจติดต่อ
แมสโปรดักส์ บจก.
ที่อยู่ : 1026/93 ซอย บัวเกิด3 ถนน บางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2749 5678-9
เบอร์โทรสาร :+66 2747 4575
อีเมล์ : info@massproductsco.com
เว็บไซต์ : massproduct.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : กล่องบรรจุภัณฑ์ พลาสติกใส www.massproductsco.com


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *